אחסון חפצי אומנות

חברה המתמחה באחסון חפצי אומנות יקרי ערך לתקופות קצרות וארוכות טווח, ניסיון של שנים וסודיות מובטחת.